Geçici İş Görmemezlik Tazminatı Nedir, Nasıl Tazmin Edilir?
Ferdi Kaza Trafik

Geçici İş Görmemezlik Tazminatı Nedir, Nasıl Tazmin Edilir?

Geçici İş Görmemezlik Tazminatı Nedir, Nasıl Tazmin Edilir?

Geçirilen iş kazası ya da trafik kazası gibi kazalar neticesinde kişinin yaşadığı bu kazaya bağlı olarak yaşadığı sakatlık nedeni ile çalışamadığı günlere bağlı olarak meydana gelen gelir kaybının maddi olarak karşılanmasına adı verilmektedir. Bu tazminatın amacı kazaya bağlı olarak çalışamayan kişinin uğradığı gelir kaybı nedeni ile geçim sıkıntısı yaşamaması ve bu gelir kaybının tazmin edilmesidir.

Geçici İş Görmemezlik Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Geçici iş görmemezlik tazminatının hesaplanmasında dikkate alınan en önemli veri kişinin raporla belirlenen işgücü kaybı oranıdır. Bu oran ne kadar yüksek olursa karşı taraftan talep edilecek olan tutar da aynı oranda yükselmekte ve artış göstermektedir. İkinci önemli kriter ise geçici iş görmemezlik süresidir. Bu süre raporlarla ve hastane giriş çıkış tarihi bilgileri ile kanıtlanmalıdır. Yine kaza geçiren kişinin hastaneden taburcu olmasına rağmen evde dinlenmesinin gerektiği ve çalışmasının engellendiği durumlarda bu süre de hesaplamada dikkate alınır.

Örneğin kaza sonucu ayağında kırık oluşan bir kişi hastaneden taburcu olmasına rağmen ağır işte çalıştığı için çalışmaya dönemeyeceği için fizik tedavi süreci biterek tamamen şifa bulana kadar geçen süre hesaplamada dikkate alınır. Ancak aynı kişi masa başı bir işte çalışıyorsa ayağının alçıda alınması bir sorun oluşturmayacağı için işe hemen dönüş yapar ve sadece doktorun raporlu olarak kabul ettiği süre hesaplamada dikkate alınır. Buna ek olarak tarafların kusur oranı ve kaza geçiren kişinin aylık geliri de hesaplama esnasında dikkate alınan önemli veriler arasında bulunmaktadır.

Geçici İş Görmemezlik Tazminatı Nasıl Tazmin Edilir?

İş görmemezlik tazminatı tazmini için ilk yapılması gereken bu alanda hizmet veren danışmanlık şirketlerine başvuruda bulunmak olmalıdır. Çünkü sigorta şirketleri bu tazminatı hesaplarken kendi lehlerine hesaplamada bulunmakta olup danışmanlık şirketinden destek almak bu konuda kendi haklarınızı korumanız açısından çok önemlidir. Hesaplama yapılırken bilirkişiden destek almak ve kişinin haklarını bilerek dava açması olası bir hak kaybı yaşanması riskini sıfırlamakta, en yüksek tazminat tutarının alınmasını garanti altına almaktadır.