Sağlık

Sağlık Sigortası Nedir ? Nasıl Yaptırılır ?

Sağlık Sigortası Nedir ? Nasıl Yaptırılır ?

Sağlık Sigortaları

Günümüzde hastalıkların son derece yaygınlaşması ve sağlık hizmetlerinin fiyatlarının yükselmesi ile beraber sağlık harcamaları ne yazık ki çok ciddi seviyelere çıkmıştır. Bu nedenle sağlık sigortaları her geçen gün çok daha fazla kişi tarafından tercih edilmektedir. Peki, sağlık sigortası nedir ve ne işe yarar?

Sağlık Sigortası Nedir?

Sigorta yaptıran kişinin kaza ya da hastalık gibi sağlık hizmeti satın almasını gerektirecek her türlü durumda yapacağı sağlık giderlerini karşılamayı taahhüt eden poliçelerdir. Bireysel sağlık sigortalarında sigortanın hangi sağlık giderlerini karşıladığını, hangilerini teminat dışarısında bıraktıkları açık olarak yer almaktadır. Belirtilen teminatların dışında kalan harcamalar ne yazık ki sağlık sigortasından karşılanmamakta ve kişinin bu giderleri kendi parası ile ödemesi gerekmektedir. Bu nedenle sağlık sigortasında imzalanan poliçede yer alan teminatlar çok iyi incelenmeli, mümkün olduğunca kapsamlı bir sigorta poliçesinin imzalanmasına çalışılmalıdır.

Kimler Sağlık Sigortası Yaptırabilir?

Yapılacak olan sağlık sigortasında uygulanan bazı kurallar bulunmaktadır. Kimlerin sağlık sigortaları hizmetinden faydalanacağının belirlenmesi hususunda uygulanan kriterlerden biride yaş sınırıdır. Sigorta şirketlerinin aralarında farklılıklar göstermekle beraber 14 günden daha büyük bebeklerle 64 yaş aralığında olan herkes sağlık sigortası poliçesi yaptırma hakkına sahiptir. Gebelik sağlık sigortası yapılabilmesi için ise kadının gebe kalmadan en az 1 sene önce poliçe yaptırması ve poliçenin ödemelerini gerçekleştirmeye başlamış olması şartı aranır. Daha erken bir sürede yaşanan gebeliklerde poliçe gebelik ve doğum masraflarını karşılamaz.

Sağlık Sigortasının Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

  • SGK kapsamında yapılan kanun değişiklikleri ile her geçen gün tedavi hizmetlerinden yararlanılması zorlaştırılmakta ve çok pahalı olan ilaçların bir bölümünün ödemelerden çıkarılması söz konusu olmaktadır. İşte özel sağlık sigortaları tam bu noktada devreye girmekte ve kişinin mağdur olmasının önüne geçmektedir.
  • Bilindiği üzere artık özel hastanelerde tedavi olmak isteyen kişilerin belirli bir katkı payı ödemeleri zorunludur. Özel sağlık sigortası yaptıran kişilerin ödemekle yükümlü oldukları bu tutarı poliçeleri üzerinden ödenmekte olup bu sayede ek bir para ödenmesi söz konusu olmadan anlaşmalı olunan özel hastanelerden de yararlanılması sağlanmaktadır.
  • Ayakta tedavi ve yatarak tedavi olmak üzere 2 kategoride düzenlenen bu poliçeleri satın alırken kapsadığı teminatlar ve anlaşmalı olunan sağlık kuruluşları incelenerek karar verilmelidir.

1 Yorum

Click here to post a comment

  • 1 yaşında bir bebeğim var onun için çok hastaneye gittik gerekli ilaçları almak için fiyatlar zaten uçuk. sgk tarafından fiyatlar biraz da olsa düşürülüyor.Bebek doğarken doğal olarak sürekli hasta oluyor direk özel hastaneye gidiyoruz zaten masrafları az da olsa düşürüyor