Ferdi Kaza

Ferdi kaza sigortası nedir? Coğrafi sınırları ve kapsamı nedir?

Ferdi kaza sigortası nedir? Coğrafi sınırları ve kapsamı nedir?

 

nedir?

Ferdi kaza sigortası kişinin kendisini dış etkenlerden gelecek her türlü kaza, sıkıntı, problemlere karşı maddi olarak koruma altına almasıdır. Maddi koroma olarak ne kastedilmektedir? Bireyler yaşadıkları poliçe içerisinde geçen kazalar sebebi ile vefat etmesi halinde yakınlarına bırakacağı maddi bir teminat veya sakat kalma gibi cismani bir durum ile karşı karşıya kalmasına bağlı olarak sigortanın maddi olarak belirttiği sınırlar ile kendisini teminat altına almasıdır. Kişiler ferdi kaza sigortası poliçe kapsamında geçirdikleri kazalardan tedavi masrafları ve toplu maddi para olarak faydalanabilirler. Kaza sonucu vefat olması durumunda kişinin yasal varisleri ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere verilecek toplu maddi bir karşılık vardır. Poliçe sınırları içerisindeki kazalar da bu maddi meblağ varislere ve sigortada belirtilen kişilere ödenir. Kaza sonrasında cismani bir hasar kalması durumunda ise poliçeye bağlı olarak tedavi giderleri ve tazminat ödemesi kişiye yapılır. Genellikle tam sakat kalma durumlarında çalışamayacak kadar engel bırakan durumlarda ferdi kaza sigortası devreye girer.

Kazanın nerede geçirildiği önemli midir?

Kazanın nerede geçirildiği poliçeye bakılarak tespit edilebilir. Ama genel olarak ülke içinde veya dışında bir kazaya maruz kalmanız halinde ferdi kaza sigortası devreye girecektir. Coğrafi olarak sınır getirilebilir. Poliçede bunları da belirtmekte fayda olacaktır. Ferdi kaza sigortası her türlü kazayı karşılamaz. Örnek vermek gerekirse cinayet ve culüm işleme noktasında ferdi kaza sigortası kapsam dışındadır. Ya da terörle ilgili suçlarda, ayaklanma gibi durumlarda ferdi kaza sigortası kapsamına girmez. İntihar ferdi kaza sigortası kapsamında değildir. Ya da yaşanılan trafik kazası, trafik sigortası konusuna girmesi itibari ile ferdi kaza sigortası kapsamına dahil değildir. Genellikle ferdi kaza sigortaları kişilerin ani durumda beklenmedik olaylar ile karşı karşıya gelmesi halinde kendilerini veya bakmakla yükümlü olduğu kişileri maddi yönden garanti altına almak için yapılır. Tabi temennimiz sigortalı olunması fakat sigortaya ihtiyacınızın olmaması yönündedir. Bireylerin gelecek için belirsizlikleri en aza indirmesi ve oluşabilecek risklere karşı kendisini teminat altına alınması için yapılan ferdi kaza sigortaları prim ödemeleri de kişilerin yaşına, geçirdiği hastalıklara ve yaptığı işin niteliğine göre değişir.

Bir önceki yazımız olan Ölümcül Hekim Hatalarında Hak Tazmini başlıklı makalemizde Hekim Hatası Tazminatı, Malpraktis Nedir ve Ölümcül Hekim Hatası hakkında bilgiler verilmektedir.