Bilgiler

Poliçe Nedir ?

Poliçe Nedir ?

Poliçe Nedir?

Poliçe farklı pek çok alanda kullanılan genel bir terim olup sigortalarda poliçenin anlamı ise sigorta yaptıran kişi ile sigorta yapan kurum arasında yapılan anlaşmayı ve anlaşmanın şartlarını yazılı olarak gösteren belge olarak tanımlanmaktadır. Bir sigorta poliçesinin içeriğinde mutlaka;

  • Sigorta yapan ile sigorta yaptıran (menfaattar bulunuyorsa menfaattar olan) kişi / kuruluş ismi,
  • Sigorta poliçesinin hangi hususta yapıldığını gösteren sigorta konusu,
  • Poliçe kapsamında güvence altına alınan teminatlar,
  • Bu teminatın başlangıç tarihi ve bitiş tarihi,
  • Sigorta işleminin karşılığında tahsil edilecek olan sigorta bedeli,
  • Ödenecek olan prim tutarı ve primin ödeme koşulları,
  • Poliçenin tanzim tarihi bilgileri yer almalı ve açık olarak belirtilmelidir.

Poliçede Genel Şartlar ve Özel Şartlar Ne Anlama Gelir?

Düzenlenen poliçede iki farklı alan bulunur. Bu alanlardan ilki genel şartlar bölümüdür. Sigorta poliçesinde genel şartlar aynı alanda sigortacılık hizmeti veren tüm şirketlerin sunduğu ortak şartlardır. Bu şartların tümü bütün sigorta şirketlerince birebir aynı olarak uygulanır. Bu genel şartlar mutlaka sigorta poliçesine eklenerek sigorta yaptıran tarafa teslim edilmelidir. Sigorta poliçesinde özel şartlar ise poliçe yaptıran kişi ile sigorta şirketi arasında karşılıklı görüşme sonucunda belirlenen koşullardır. Sigorta yaptıran kişi genel şartlara ek olarak riskli gördüğü durumları belirterek ek teminatlar talep etmekte ya da sigorta eksperleri yapmış oldukları incelemelerde riskli gördükleri durumları müşterilerine bildirerek bu riskleri de teminat altına almalarını tavsiye etmektedir.

Sigorta Poliçesi Nasıl Hesaplanır?

Sigorta poliçelerinde hesaplama yapılırken değerlendirmeye alınan farklı kriterler bulunmaktadır. Ancak fiyatı direkt olarak etkileyen en önemli kriter teminat altına alınan riskler ve bu risklerin ortaya çıkması durumunda sigorta şirketinin ödemeyi taahhüt ettiği toplam prim tutarıdır. Bu prim yükseldikçe ve teminat altına alınan risklerin sayıları arttıkça sigorta poliçesi için ödenmesi gereken tutar yükseliş gösterir. Pek çok kişi sigorta poliçesinde daha düşük ödemeler yapmak için ya riskleri azaltmakta ya da primi düşük göstermeyi tercih etmektedir. Ancak riskin ortaya çıkması durumunda zararın tamamen tanzim edilmesi için gerçek poliçe değerinin belirlenmesine her zaman izin verilmelidir.

Bir önceki yazımız olan Sigorta Yaptırmak Neden Önemlidir ? başlıklı makalemizde hayat sigortası, kasko ve konut kredisi hakkında bilgiler verilmektedir.